86051d0c

Macchina formatrice di barre d'acciaio laminate a freddo